Årets Ungdoms FB'er
2015
Alle ungdomstrænere
2014
Mathias Skaksen Thomasberg
2013 Kristoffer Møller Christensen
2012 Karoline Skjeie Jacobsen
2011
Pernille Bentsen
2010
Pernille Thomsen
2009
Astrid D. B. Jensen
2008
Frederik Møller Christensen
2007
Pernille Egelund Nielsen
2006
Mia Bang