Årsplan for udvalg og bestyrelse
 
Denne årsplan for bestyrelsens arbejde i Farstrup Boldklub er udarbejdet på baggrund af boldklubbens vedtægter, bestyrelsens forretningsorden, boldklubbens nedsatte udvalg og øvrige opgaver.
Årsplanen justeres løbende - ideer er meget velkommen
 
Bestyrelsens opgaver


           
Beskrivelse Ansvarlig JanFeb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Konstituering af bestyrelsenFormand
  X         
Beslutning om nedsættelse og sammensætning af relevante udvalg
Formand


X

Valg af kasserer
Formand


X

Fastlæggelse af målsætning og strategi
FormandX
Fastlægge kontingent
Formand
XÆndring af årsplan (årligt og ved ændringer)
Formand


X

Evaluering af samarbejde mellem bestyrelse og udvalg
FormandX

X


Vedtagelse af honorar til trænere og ledere
Formand

X


Vedtagelse af honorar til bestyrelsen
Formand

X


Bestyrelsens forretningsorden
FormandX
Indkaldelse til generalforsamling
Formand
XGodkendelse af årsrapport
Kasserer

X


 
 
Fodboldudvalg


           
Beskrivelse Ansvarlig JanFeb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
MødeUdvalg
 
         
Gennemgang af forretningsorden
Udvalg

X


Gennemgang af samværspolitik
Udvalg

X
X

Trænerrekruttering inden sæson
Udvalg
X

X

Klar til start (opsætte net, ajourføre boldcontainer, oprydning på stadion)
Udvalg
X
X


Aftale omklædning med halbestyrer
Udvalg

X


Nedtagning af net, vinteropbevaring af bolde, hjørneflag, kridt mv.
Udvalg

X


Luk for vand på stadion pga frost  
Udvalg

X


Standerhejsning (bestilling af pølser, øl, vand hos Benjamin)
Udvalg


X

Holdtilmelding
Udvalg
XXOpdatere trænerinformationer på kluboffice.dk
Udvalg
X
X


Opdatere informationer på websiden (hold, træningstider og kontaktpersoner)
Udvalg
XXIndgive holdoplysninger/træneroplysninger til brug for klub-modul
Udvalg

X


XOpfølgning af kontingentbetaling og spillerlister ved kontakt til kasseren
UdvalgX
X
XX
X
X
Trænermøde med evaluering af sæson og opstart af ny
Udvalg

X
X

Trænerkontrakter
Udvalg

XX


Børneattester
Udvalg

XX


Deltagelse ved cup og stævne (Ramsing Cup)
Udvalg

X
X
XX
 
Tilmelding af hold:
DBU: https://kluboffice2.dbu.dk eller se http://www.dbujylland.dk/Region_1/vigtige_datoer
DGI: Så hvidt mulig har vi tidligere forsøgt kun at anvende DBU af den årsag, at det er lettere at administrere. Old-boys er som det eneste hold tilmeldt DGI. Se mere på: http://www.dgi.dk/fodbold/fodbold
 
Flytning af kamp:
Hvis et hold ønsker at flytte en kamp, er det trænerens opgave at kontakte modstanderen for dermed at aftale ny dato. Derefter vil kampfordeleren flytte kampen enten via kluboffice eller ved at kontakte dommerforeningen. Det er altid hjemmeklubben som har den administrative byrde i forbindelse med kampflytning.
Fodbold dommere: Ved flytning af kampe, eller ved ønske om dommere til træningskampe kontakt Aalborg fodbolddommerklub: http://www.aalborgfdk.dk/ Der er tilknyttet en dommerpåsætter på henholdsvis DBU og DGI. Normalt er en telefonopringning nok.

Trænermøde:
Tanken bag trænermøderne er at lade alle fodboldtrænere mødes i et forum sammen med udvalget. På den måde har parterne mulighed for at se hinanden i øjnene og dernæst have en dialog omkring udviklingen i klubben. Se bilag 1[MANGLER] - eksempel på dagsorden og indkaldelse.
Ved trænermøder skal følgende være afklaret: Træningstider, trænerkontrakter, børneattester. Desuden skal de yngste hold oplyses om forventning til selv at rekruttere kampledere til kampene. Fra U10 er klubben indstillet på at bestille dommere til turneringskampe.
 
Håndboldudvalg


           
Beskrivelse Ansvarlig JanFeb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
MødeUdvalg
 
         
Gennemgang af forretningsorden
Udvalg

X


Gennemgang af samværspolitik
Udvalg

X
X

Trænerrekruttering inden sæson
UdvalgX
Trænerkursus
Udvalg
Aftale omklædning med halbestyrer
Udvalg
Tilmelde cup/stævner
Udvalg

X


Ansøge om håndboldkaravanen
Udvalg

X


Sæsonstart
UdvalgXX
Holdtilmelding
UdvalgXX
Opdatere trænerinformationer på kluboffice.dk
Udvalg
X
X


Opdatere informationer på websiden (hold, træningstider og kontaktpersoner)
Udvalg
XXIndgive holdoplysninger/træneroplysninger til brug for klub-modul
Udvalg

X


XOpfølgning af kontingentbetaling og spillerlister ved kontakt til kasseren
Udvalg
X
XX
X
X
Trænermøde med evaluering af sæson og opstart af ny
Udvalg

X
X

Trænerkontrakter
Udvalg

XX


Børneattester
Udvalg

XX


Deltagelse ved cup og stævne
Udvalg

X
X
XX
 
Flytning af kamp:
Hvis et hold ønsker at flytte en kamp, er det trænerens opgave at kontakte modstanderen for dermed at aftale ny dato. Derefter vil kampfordeleren flytte kampen enden via ?
Dommere: Ved flytning af kampe, eller ved ønske om dommere til træningskampe kontakt ?

Trænermøde:
Tanken bag trænermøderne er at lade alle trænere mødes i et forum sammen med udvalget. På den måde har parterne mulighed for at se hinanden i øjnene og dernæst have en dialog omkring udviklingen i klubben. Se bilag 1[MANGLER] - eksempel på dagsorden og indkaldelse.
Ved trænermøder skal følgende være afklaret: Træningstider, trænerkontrakter, børneattester. Desuden skal de yngste hold oplyses om forventning til selv at rekruttere kampledere til kampene. Fra U10 er klubben indstillet på at bestille dommere til turneringskampe.
 
 
Gymnastikudvalg


           
Beskrivelse Ansvarlig JanFeb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
MødeUdvalg
 
         
Gennemgang af forretningsorden
Udvalg

X


Gennemgang af samværspolitik
Udvalg

X
X

Trænerrekruttering inden sæson
UdvalgX
Trænerkursus
Udvalg
Sæsonstart
UdvalgXX
Opdatere informationer på websiden (hold, træningstider og kontaktpersoner)
Udvalg
XXIndgive holdoplysninger/træneroplysninger til brug for klub-modul
Udvalg

X


XOpfølgning af kontingentbetaling og spillerlister ved kontakt til kasseren
Udvalg
X
XX
X
X
Trænermøde med evaluering af sæson og opstart af ny
Udvalg

X
X

Trænerkontrakter
Udvalg

XX


Børneattester
Udvalg

XX


Forårsopvisning
Udvalg
 
 
Badmintonudvalg


           
Beskrivelse Ansvarlig JanFeb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
MødeUdvalg
 
         
Gennemgang af forretningsorden
Udvalg

X


Gennemgang af samværspolitik
Udvalg

X
X

Trænerrekruttering inden sæson
UdvalgX
Trænerkursus
Udvalg
Sæsonstart
UdvalgXX
Opdatere informationer på websiden (hold, træningstider og kontaktpersoner)
Udvalg
XXIndgive holdoplysninger/træneroplysninger til brug for klub-modul
Udvalg

X


XOpfølgning af kontingentbetaling og spillerlister ved kontakt til kasseren
Udvalg
X
XX
X
X
Trænermøde med evaluering af sæson og opstart af ny
Udvalg

X
X

Trænerkontrakter
Udvalg

XX


Børneattester
Udvalg

XX


 
 
Idrætsugeudvalg


           
Beskrivelse Ansvarlig JanFeb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
MødeUdvalg
 
         
Ajourføre arbejdsplan
Udvalg

X


Udføre opgaver jf arbejdsplan
Udvalg

X
X

Bestille affaldscontainer
Udvalg
X

X

Evaluering af idrætsugen
Udvalg
X
X


Opdatere informationer på websiden
Udvalg
XX 
 
Hjemmeside, nyheder, foto mv.


           
Beskrivelse Ansvarlig JanFeb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Ajourføre webside