Betalingsvedtægt for kontingent

- Kontingentet dækker sammen med klubbens øvrige aktiviteter omkostningerne til klubbens daglige drift.

- Kontingentet fastsættes en gang årligt af klubbens bestyrelse og offentliggøres herefter på boldklubbens hjemmeside.

- Klubbens medlemmer får ved sæsonopstart i hver idrætsgren 3 ugers prøveperiode, hvor i der tages stilling til, om man ønsker at fortsætte.

- Såfremt medlemmet forsat ønsker at deltage i denne idrætsgren, skal der inden for en uge efter prøveperioden ske elektronisk tilmelding og betaling via klubbens hjemmeside.

- Såfremt kontingentet ikke bliver betalt inden for den første uge efter prøveperioden, vil medlemmet få en advarsel om udelukkelse og bliver kontingentet herefter ikke betalt inden for kommende uge, vil medlemmet blive udelukket fra at deltage.

- Efter tilmelding og betaling, refunderes kontingentet ikke.