ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Der indkaldes til ordinær Generalforsamling i Farstrup Boldklub
Mandag den 25. februar 2019 kl. 19.00 i Farstrup Hallens mødelokale
 
Dagsorden jævnfør vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet for det forløbne år
4. Fremlæggelse og behandling af indkomne forslag
5. Valg af:
a. Bestyrelse
b. To suppleanter til bestyrelsen
6. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Farstrup Boldklub