Farstrup Boldklubs forsikringer
 
Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI har i forsikringsselskabet Tryg tegnet 5 fælles (kollektive) forsikringer, som Farstrup Boldklub, via medlemskabet af DGI, automatisk er dækket af.

De 5 forsikringer er:
1. En lovpligtig og en frivillig arbejdsskadeforsikring. Den lovpligtige del dækker, hvis f.eks. en af foreningens lønnede eller ulønnede trænere kommer til skade under udførelsen af trænerjobbet. Den frivillige del dækker, hvis en af foreningens frivillige ledere kommer til skade, mens han/hun virker for foreningen.
2. En ansvarsforsikring, som dækker det erstatningsansvar, som foreningen kan pådrage sig i forbindelse med sin virksomhed.
3. En idrætsrejseforsikring, som dækker foreningens medlemmer, instruktører og ledere på foreningsrejser til udlandet.
4. En retshjælpsforsikring, som dækker foreningens omkostninger i forbindelse med en retssag.
5. Psykologisk krisehjælp, som dækker, hvis personer i eller omkring foreningen involveres i en alvorlig hændelse – f.eks. et ulykkestilfælde.

Er skaden sket?
Se mere på http://www.idraettensforsikringer.dk/ - her kan anmeldelse af skade foretages.
Orienter desuden bestyrelsen, såfremt der er sket skade i foreningens regi.