Farstrup Boldklub er en idrætsforening, som har badminton, fodbold, gymnastik, håndbold, tennis og petanque på programmet.

Aktiviteterne foregår i Farstrup Hallen eller på Farstrup Stadion, der ligger vest for hallen.

Velkommen til!
 
Vi er en velkonsolideret idrætsforening, der oplever meget stor opbakning fra lokalsamfundet i form af:
- Mere end 350 ungdomsmedlemmer
- Mere end 100 seniormedlemmer
- Mere end 50 sponsorer fra lokalområdet
Vi kan derfor også med stolthed præstere landets laveste kontingentsatser!
Det kan vi på grund af trofaste sponsorer, dygtige lokale trænere og ledere, de fleste medlemmer deltager i mere end én sportsgren.
 
Til hver idrætsgren er der nedsat et udvalg som refererer til bestyrelsen.
 
Adresser
Farstrup Hallen, Nymøllevej 118, 9240 Nibe
Lars Segerstrøm, Ørsnæsvej 3, 9240 Nibe