Kontrakter for trænere, ledere og bestyrelse i farstrup Boldklub
 
Bestyrelsen har vedtaget følgende struktur samt vedlagte skabeloner til anvendelse for indgåelse af kontrakter.
 
Struktur er defineret i "Niveau for omkostningsfriholdelse":
 
Ved indgåelse af kontrakter med ulønnede trænere, holdledere mv. anvendes følgende skabelon:
 
Ved indgåelse af kontrakter med lønnede seniortrænere anvendes følgende skabelon: 
Bemærk at sådanne kontrakter kun kan indgås med bestyrelsens forudgående godkendelse.
 
Ved indgåelse af kontrakter med ulønnede bestyrelsesmedlemmer og kasserer anvendes følgende skabelon: 
 
Såfremt der er spørgsmål til ovenstående er bestyrelsens behjælpelig.
 
Børneattester skal udfyldes årligt for alle trænere og ledere, der har eller har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn og unge under 15 år. Børneattesten rekvireres via boldklubbens formand, der skal bruge navn og cpr.nr. på klubbens trænere.